Missie & Visie

LIFTUS’ missie is het leveren van de meest geschikte liftoplossing voor iedere situatie, qua veiligheid, ontwerp, kwaliteit en prijs. Hiermee brengen we de zelfredzaamheid en mogelijkheden tot deelname aan de maatschappij voor mensen met een mobiliteitsbeperking naar een hoger level. Zakelijk gezien dragen we bij aan de toegankelijkheid van gebouwen door het bieden van innovatieve oplossingen voor zowel publieke als zakelijke toepassingen.

LIFTUS voelt zich maatschappelijk betrokken bij haar eindgebruikers. Eén van de dingen waar LIFTUS actief aan bijdraagt is het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk en sociaal verkeer voor mensen met een mobiliteitsbeperking.

LIFTUS heeft een permanente leer-/werkervaringsplaats beschikbaar voor MBO-leerlingen, HBO-studenten, replacementkandidaten, re-integratiekandidaten, herintre(e)d(st)ers en werkzoekenden. Wij begeleiden hen bij het uitbreiden, verdiepen en actualiseren van hun werkervaring waardoor zij een betere (her)start kunnen maken op de arbeidsmarkt.

Onze visie is dan ook: Taking you to the next level!

Wilt u meer informatie neem dan contact met ons op via het contactformulier.